Бiблiотека  Хотiвського академічного ліцею
імені Левка Лук'яненка
  

Адреса: 08171, Київська обл, Обухівський р-н,
с. Хотів, пл.Паширова,1                       
E-mail:  bibl-hotivnvk@ukr.net                              

Меню сайту

Категорії розділу

Оголошення [22]
Знаменні дати [121]
Масова робота [15]
Всеукраїнський місячник бібліотек [9]
Тиждень дитячого читання [1]
Акції [1]
Виставки [38]
Проекти [6]
Віртуальні подорожі [2]
Замовлення підручників [4]
Вчителям [26]

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
"Складання бібліографічного запису документа на основі ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80.2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання"

Запис під заголовком індивідуального автора

       Федькович, О.Ю. Вибрані твори [Текст] / О.Ю.Федькович ; упоряд. текстів та передм. І.М. Андрусяка. – Х. : Веста : Ранок, 2004. – 288 с. – (Серія «Програма з літератури»). – ISBN 966-314-353-3.

Запис під заголовком колективного автора

       ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Оплата праці, відпустки, пенсійне забезпечення. 80 запитань та відповідей на допомогу керівникам профспілкових організацій Профспілки працівників освіти і науки України : семінар 16-20 вересня 2008 року, м. Ялта [Текст] / уклад. : Г. Труханов, А. Клименко. – К. : [б. в.], 2008. – 184 с.

Запис під назвою

       Організація роботи шкільної бібліотеки [Текст] / упор.:А.Метейко, Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 2009. – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Герої – освітяни і науковці України [Текст] / упоряд. О.А. Сай [та ін.]. – К. : Генеза, 2005. – 432 с. – ISBN 966-504-460-5.

Опис документів, що мають чотирьох і більше авторів

       Українська мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою : проф. рівень [Текст] / М.Я. Плющ, В.І. Тихоша, С.О. Карман, О.В. Карман. – К. : Освіта, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-04-0806-7 

Описування безавторських творів 

       Слово о полку Ігоревім [Текст] / худож. Георгій Якутович ; [упорядкув. Олени Лисенко ; передм. та прим. Леоніда Махновця й Олекси Мишанича]. – К. : Веселка, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-01-0478-5.

       Біблія. Біблія для дітей [Текст] : пер. укр. мовою. – К. : Україна, 1992. – 498 с. : іл. 

       Казки, вірші, загадки, оповідання : посіб. для мол. кл. [Текст] / [ред..-упоряд. Кир’ян Н.В.] ; художн. Ветрова З. – Х. : Промінь, 2004. – 416 с. : іл.

 Описування збірників 

Запис збірника творів одного автора 

       Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко ; [іл.. нар. худ. СРСР В. І. Касіяна ; прим. Л.Ф. Кодацької]. – К. : Рад. шк., 1983. – 608с. : іл 

       Українка, Леся. Вірші. Драматичні поеми [Текст] / Леся Українка. – Х. : Фоліо, 2007. – 351 с. – (Українська класика : сер. Засн. У 2005 р.). – ISBN 966-03- 3680-2.

Запис збірника творів різних авторів 

       Самчук, У.О. Марія [Текст] : Хроніка одного життя : роман / У. Самчук. Жовтий князь : роман / В. Барка. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1997. – 384 с. – (Український історичний роман).

Описування офіційних документів 

Для каталогів великих бібліотек офіційні документи, як правило, описуються під заголовком колективного автора; для каталогів невеликої бібліотеки і бібліографічних посібників – найчастіше під назвою. 

       Україна. Закони. Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. вид. – К. : Велес, 2008. – 135 с. – (Офіційний документ).

       Україна. Конституція (1996). Конституція України [Текст] : офіц.. вид. – К. : Парламент. Вид-во, 2006. – 58 с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 966-611-459-3.

або

       Конституція України [Текст] : офіц.. вид. – К. : Парламент. Вид-во, 2006. – 58 с. – (Серія «Закони України»).

       Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки  [Текст]: Закон України № 537-V від 09.01.07 //Офіційний вісник України. – 2007. – № 8. – С.9–18.

Описування багатотомних видань Багаторівневий запис багатотомного видання в цілому

       Українське слово[Текст]: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : в 4 кн. / упоряд. : Василь Яременко ; ред. рада : В. Яременко, О.Аматуні, В.Воловодюк [та ін.]. – К. : Аконіт, 2003. – ISBN 966-8001-00-1.

       Кн. 1 : Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм: від «Зів’ялого листя» (1896) І.Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини. – 799 с. - ISBN 966-8001-00-Х (Т. 1).

       Кн. 2 : Культурно-історична епоха модернізму. Високий розвинутий модернізм (1922-1940): від «Антології» (1920) і «Камен» (1824) М. Зерова до «Поезії» (1940) В. Свідзинського. – 799 с. - ISBN 966-8001-02-8 (Т. 2). 

       Кн. 3 : Культурно-історична епоха соцреалізму (тоталітаризму) і активного йому спротиву (анти тоталітаризму) – 1941 – 1991 рр. – 799 с. - ISBN 966-8001-03-6 (Т. 3).

      Кн. 4 : Культурно-історична епоха модернізму. Пізній модернізм (1961-1991). Постмодерна література дев’яностих років. – 799 с. - ISBN 966-8001-04-4 (Т. 4).

Однорівневий запис багатотомного видання в цілому

       Українське слово [Текст]: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : в 4 кн. / упоряд. : Василь Яременко ; ред. рада : В. Яременко, О.Аматуні, В.Воловодюк [та ін.]. – К. : Аконіт, 2003. – ISBN 966-8001-00-1. – Кн. 1-4.

або

      Українське слово[Текст]: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : в 4 кн. / упоряд. : Василь Яременко ; ред. рада : В. Яременко, О.Аматуні, В.Воловодюк [та ін.]. – К. : Аконіт, 2003. – ISBN 966-8001-00-1. – 4 кн.

Запис окремого тому багатотомного видання

       Українське слово [Текст]: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. В 4 кн. Кн. 1. Ранній модернізм: від «Зів’ялого листя» (1896) І.Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини / упоряд. : Василь Яременко ; ред. рада : В. Яременко, О.Аматуні, В.Воловодюк [та ін.]. – К. : Аконіт, 2003. – ISBN 966-8001-00-1. – ISBN 966-8001-00-Х (Кн. 1).

Описування серіальних та інших продовжувальних ресурсів

Запис газети

       Шкільна бібліотека плюс [Текст] : газета, яка потрібна кожній школі / заснов-ник: Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім.. Бориса Грінченка. – 2003, червень - . – К., 2003 - . У 2003 р. виходила щомісячно ; 2004-2009 рр. виходить двічі на місяць.

       2003, № 1-12.

       2004, № 1-24.

Запис журналу

       Педагогіка і психологія  [Текст]: вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України / засновник: АПН України, Державне видавництво «Педагогічна преса». – К., 1993 - . – 4 рази на рік.

       2002, № 1- 4.

       2004, № 1- 4.

Запис продовжуваного видання

        Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського [Текст]. Вип. 1 Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л.А.. Дубровіна … Т.І. Ківшар (голова) … П.І. Рогова (заст. голови) та ін.]. Вип. 1 (2008)- . – К. : Четверта хвиля, 2008. – 402 с. – Бібліогр. У кінці ст. – 10-річчю з дня заснування Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В.О. Сухомлинського АПН України присвячується.

Запис документу, що виходить у серії

       Нечерда, Б.А. Вибраня твори [Текст] / Вступ. Стаття М.Ф. Слабошпиць-кого. – Одеса : Маяк, 2004. – 608 с. : портр. – (Серія «Бібліотека Шевченківського ко-мітету»).

Запис аудіовізуальних документів

       Матвієнко, Ніна. Найкраще / Автор проекту В.Кацан – К. : СПД ФО «Антоненко Т.М.», 2004. – 1CD/

Запис ресурсу віддаленого доступу

       Рогова, П.І. Роль мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. і граф. дані - Режим доступу : http://www.library.edu-ua.net/ datas/upload/ files/ sbirnik_seminir/rogova.doc. – Назва з екрана.

Запис локального ресурсу

       Словники України [Електронний ресурс] : інтегрована лексикографічна система : словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія / упоряд. В.А.Ширков [та ін.]. – Електрон. текст. дані – К. : Український мовно-інформаційний фонд, 2001-2007. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

       Сизов, Б. Н. Информационно-образовательные ресурсы ГНПБ им. К. Д. Ушинского: состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / Си-зов Б. Н., Макарова Т. С. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конф. – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ, 2005. – 1 электрон. опт. диск.

Аналітичний бібліографічний запис

Запис розділу книги, глави

       Життєтворчі засади компетентнісно спрямованої освіти [Текст] // Життєва компетентність особистості : від теорії до практики / М-во освіти і науки УкраЇни, Інститут педагогіки АПН України : науково-методичний посібник ; за ред. канд. істор. наук І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя : Ценртріон, 2005. – Глава перша. - С.13-128.

Запис статті з книги

       Ковбасенко, Ю.І. Доба реалізму в європейській літературі [Текст] / Ю.І.Ковбасенко //Світова література : підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту). – К. : Грамота, 2010. – С. 23-35.

Запис самостійного твору зі збірника

       Коцюбинський, М. Дорогою ціною [Текст] : оповідання / Михайло Коцюбинський // Пошуки прекрасного : навч.посібн. / упоряд. : В.І. Шкляр. – К. : Грамота, 2004. – С. 91- 136. – (Серія «Шкільна бібліотека»)

Запис статті з журналу

Залізко, І.В. Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності в системі науково-методичної роботи [Текст] // Завучу усе для роботи. – 2009. - №18. – С.24-27. - (Видавнича група «Основа»)

Запис статті з газети

       Хемчан, І.І. Міжнародна науково- практична конференція «Формування Всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку [Текст] / Ірина Хемчан // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. – Груд. (№ 23-24). – С. 2-6.

       Хемчан, І.І. Бібліотеки та інформаційні ресурси у світі науки, культури, освіти і бізнесу [Текст]: П’ятнадцята міжнародна конференція бібліотекарів «Крим – 2008» / Ірина Хемчан // Освіта України. – 2008. - №84-85. – С.6.

 


Завантажити документ повністю можна тут:  Бібліографічний опис документів 
Пошук

Завітайте до нашої бібліотеки!
Ми знаходимося тут:Архів записів
Форма входу


Copyright MyCorp © 2024