Бiблiотека  Хотiвського академічного ліцею
імені Левка Лук'яненка
  

Адреса: 08171, Київська обл, Обухівський р-н,
с. Хотів, пл.Паширова,1                       
E-mail:  bibl-hotivnvk@ukr.net                              

Меню сайту

Категорії розділу

Оголошення [22]
Знаменні дати [121]
Масова робота [15]
Всеукраїнський місячник бібліотек [9]
Тиждень дитячого читання [1]
Акції [1]
Виставки [38]
Проекти [6]
Віртуальні подорожі [2]
Замовлення підручників [4]
Вчителям [26]

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Правила користування бібліотекою
Хотівського академічного ліцею імені Левка Лук'яненка

 

1. Загальні положення. 

1.1. Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказами Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729  та № 340 від 19.04 2017р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05 2017 р. за № 635/30503

1.2. У своїй діяльності бібліотека школи керується Конституцією України, Законом про освіту, Законом України про бібліотеку та бібліотечну справу, нормативними документами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, управління освіти, Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

1.3 Бібліотека є культурно-просвітницьким інформаційним центром, забезпечує популяризацію і загальнодоступність книг та інших носіїв інформації.

1.4. Фонд бібліотеки є державною власністю.

1.5 Користувачами бібліотеки є учні, вчителі та працівники навчального закладу

1.6 На кожного користувача заповнюється читацький формуляр в індивідуальному порядку згідно із встановленим зразком, який дає право на користування бібліотекою.
 

1.7 Читацькі формуляри є документами, що свідчать про факт та дату видачі користувачам друкованих та інших джерел інформації та їх повернення до бібліотеки.

2. Права користувачів

 

2.1 Користувачі шкільної бібліотеки мають право:

одержувати у тимчасове користування книги та інші носії інформації додому і для користування у читальному залі з фонду бібліотеки;

користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням, яке надає бібліотека;

брати участь у масових заходах по популяризації літератури, які проводить бібліотека;

обирати і бути обраним до активу бібліотеки, надавати практичну допомогу бібліотеці.

2.2 Користувач може отримати додому не більше 5 документів терміном не більше, як 14 днів. Термін користування новими виданнями, літературою підвищеного попиту встановлюється бібліотекою.

2.3 Користувач може продовжити встановлений термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів.

2.4 Рідкісні та цінні книги та інші носії інформації, єдині примірники, довідкові видання додому не видаються.

2.5 Енциклопедії, довідникові, цінні та рідкісні видання, а також ті, які є у фонді в одному екземплярі видаються тільки для опрацювання в читальному залі.

2.6 Кількість творів друку та інших носіїв інформації, які видаються у читальному залі не обмежується.

2.7 Особи, які тимчасово навчаються чи працюють у школі, мають право користуватися тільки читальним залом бібліотеки.

2.8 Видача книг, які користуються підвищеним попитом, або підручників для підготовки до тестування учням, яких вже випустила школа може здійснюватися під грошову заставу, розмір якої встановлюється бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу книги не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для їх повернення не мають результату, то грошова застава зараховується на спец-рахунок школи і використовується на придбання книг та підручників.

 

3. Обов'язки користувачів

 

3.1 Читачі зобов’язані ознайомитися з «Правилами користування шкільною бібліотекою» та підтвердити їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

3.2 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.3 Користувачі зобов’язані бережливо ставитися до фонду і майна бібліотеки, підтримувати тишу і порядок у приміщенні бібліотеки.

3.4 Читачам, які скористалися читальним залом, забороняється розміщувати на столах особисті речі та продукти харчування та воду, використовувати бібліотечну техніку без дозволу бібліотекаря, бігати приміщенням бібліотеки та порушувати тишу, заважаючи роботі бібліотеки або інших користувачів.

3.5 Користувачі, які виявили пошкоджені книги при запису їх до читацького формуляра зобов’язані повідомити про це бібліотекаря.

3.6 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, зобов’язаний замінити їх аналогічними або такими, які вважаються бібліотекою рівноцінними. Якщо заміна книги неможлива, користувач зобов’язаний відшкодувати кратну ринкову вартість документа.  Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

3.7 За втрату або псування документів з фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами матеріальну відповідальність несуть їх батьки, опікуни, поручителі.

3.8 Користувач, який порушує «Правила користування шкільною бібліотекою», позбавляється права користування на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.9 Особова справа видається учням, які вибувають зі школи, тільки після повернення літератури, яка була отримана на абонементі бібліотеки. Працівники школи, що звільняються з роботи, повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.

3.10 В кінці навчального року учні та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою.

Учні, які не розрахувалися з бібліотекою (не здали підручники чи художню літературу за минулий навчальний рік) позбавляються права користуватися бібліотекою.

В кінці навчального року працівники школи зобов’язані підписати обхідний лист у працівників бібліотеки.

3.11Особи в неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

 

4. Обов'язки шкільної бібліотеки щодо обслуговування користувачів

 

4.1 Бібліотека є культурно-просвітницьким інформаційним центром, забезпечує популяризацію і загальнодоступність книг та інших носіїв інформації.

4.2 Бібліотека зобов’язана інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека в т.ч. й платні.

4.3 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

4.4 Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.5 Забезпечувати оперативне і якісне обслуговування користувачів з урахуванням їх запитів і потреб.

4.6 Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.

4.7 Удосконалювати роботу з користувачами шляхом впровадження комп’ютерних технологій.

4.8 Вести інформаційну роботу, організовувати виставки літератури, бібліографічні огляди, дні інформації, конкурси, вікторини та інші заходи. Надавати допомогу у проведенні школою свят.

4.9 Забезпечувати необхідні умови для збереження та раціонального використання бібліотечних фондів.

4.10 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам книг.

4.11 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди

4.12 Обслуговування читачів проводиться за графіком, що встановлює бібліотека

 

5. Порядок користування абонементом та читальним залом

 

5.1 Термін користування підручниками – 1 навчальний рік.

5.2 Термін користування художньою літературою -  до 14 днів, періодичними виданнями – до 3 днів.

5.3 Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту – до 3 днів. Термін користування літературою подовжується, якщо немає підвищеного попиту на це видання.

5.4 Користувачі розписуються за кожний екземпляр отриманого видання, повернення документів фіксується підписом бібліотекаря.

5.5 Енциклопедії, довідникові, цінні та рідкісні видання, а також ті, які є у фонді в одному екземплярі видаються тільки для опрацювання в читальному залі.

5.6 Кількість друкованих видань та інших документів, що видаються в читальному залі, не обмежена.

Пошук

Завітайте до нашої бібліотеки!
Ми знаходимося тут:Архів записів
Форма входу


Copyright MyCorp © 2024